top of page

Český svaz ochránců přírody je spolek založený v

roce 1979, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. 


Pečujeme o přírodně cenná území, provádíme přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snažíme o zachování široké biodiverzity živočichů a rostlin na území České republiky, pracujeme

s dětmi a mládežíprovádíme vzdělávání a osvětu veřejnostipečujeme o zraněné a jinak handicapované živočichy, účastníme se rozhodování ve správních řízeních, podílíme se na ochraně kulturních památek a vyvíjíme řadu dalších aktivit...


kytkoptak_zeleny.png
bottom of page