top of page

Stálé expozice našeho muzea

Stará tvář Jizerských hor 

 Průřez dějinami a ukázka života v Jizerských horách za starých časů. Představení řemesel, náčiní a pomůcek, které byly každodenním chlebem jizerskohorských obyvatel.

Sklářství 

 Historie a tradice sklářské výroby na Jizerce a v jejím okolí.

Příroda Jizerských hor

 V této expozici se dovíte, jak vůbec Jizerské hory vypadají, co všechno je jejich nedílnou součástí a s čím vším se při toulkách po našich horách můžete setkat.

Galerie "Montana"

výstava fotografií - Očima Siegfrieda Weisse

  

 

Historie

1889

Budova byla postavena, v době největšího rozmachu osady Jizerka a sloužila jako škola pro děti místních obyvatel, kterých zde žilo více než 400 – převážně sklářů, dřevařů, řemeslníků a obchodníků.

1962

S ukončením provozu skláren ve dvacátých letech min.st. počet dětí ve škole poklesl, ale přesto škola sloužila na Jizerce svému poslání nepřetržitě do roku 1962.

50. léta 20. století

V budově sídlil úřad místního národního výboru. Následující léta sloužila budova jako prodejna základních potravin, poté byla přestavěna na rekreační zařízení Bytového podniku v Desné v J.h., kde zde také našla útočiště Horská služba a Státní ochrana přírody.

1989

Objekt bývalé školy koupil okresní výbor ČSOP v Jablonci n.N. a předal jej do užívání 3.ZO Jizerka.

1994

Bylo zde otevřeno informační středisko obohacené o expozici pod názvem “Stará tvář Jizerských hor”, která pojednávala o historii osídlení a způsobu života v dřívějších dobách. Tato expozice vznikla podle scénáře RNDr.Miloslava Nevrlého za pomoci Severočeského muzea v Liberci a Muzea skla a bižuterie v Jablonci n.N.

1996

Byly otevřeny další expozice zabývající se historií sklářství a informující o současném stavu a dění v Jizerských horách.

bottom of page