top of page

ČSOP 35/03 Jizerka ZO

   Hlavní činnost naší organizace spočívá v provozu Muzea Jizerských hor, které se nachází v samém srdci osady Jizerka.

   Kromě stálých expozic s různým zaměřením si u nás můžete zakoupit i rozličné a originální suvenýry nebo pohledy a publikace, co sami vydáváme nebo nabízíme k prodeji díla regionálních autorů a umělců.

   Pořádáme nejrůznější vzdělávací akce na téma ochrany životního prostředí, lesa či Oblasti tmavé oblohy v Jizerských horách. Za tímto účelem každoročně připravujeme i tematické dny typu: Den a noc na Jizerce, Den horalů, Den stromů, které organizujeme mnohdy i za účasti partnerských organizací.

   Aktivně se podílíme na praktické ochraně přírody (značíme rezervace, opravujeme informační cedule, sázíme za účelem zvýšení diverzity a odolnosti lesních porostů stanovištně vhodné druhy dřevin nejen na území Jizerských hor, budujeme oplocenky nebo vytváříme individuální ochrany sazenic stromů včetně následné údržby). Pomáháme s obnovou skalních vyhlídek apod. Při tomto taktéž spolupracujeme i s jinými spolky podobného typu a zaměření jako je to naše nebo pracujeme na základě zadání Správy CHKO či obecních lesů.

bottom of page