top of page

ČSOP 35/03 Jizerka ZO

Hlavní činnost naší organizace spočívá v provozu Muzea Jizerských hor, které se nachází

v samém srdci osady Jizerka.

Pořádáme různé vzdělávací akce, přednášky a besedy na téma ochrany životního prostředí a krajiny, biodiverzity v Jizerských horách a historie našeho okolí.

Aktivně zasahujeme v terénu za účelem navrácení původní tváře Jizerských hor a ochrany naší domoviny.

bottom of page